Návšteva Prezidenta EUROMILu v južnom Francúzsku

Prezident EUROMIL Emmanuel Jacob sa 16. júna 2017 stretol v Perpignane v južnom Francúzsku s prezidentom nového francúzskeho vojenského profesijného združenia.

Do roku 2015 nemali francúzski vojaci právo vytvárať profesijné vojenské združenia alebo odbory ani vstupovať do nich. V októbri 2014 však Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol v prípadoch Adefdromil a Matelly, že paušálny zákaz vstupovať do takýchto združení je proti všeobecnému právu združovať sa. Na základe týchto rozsudkov doplnilo Francúzsko svoju legislatívu a od roku 2015 môže francúzsky vojenský personál vstupovať do vojenských profesijných združení, ktoré sú vo Francúzsku známe ako APNM. Ďalšie informácie o týchto rozsudkoch a prvých kontaktoch EUROMIL s novými francúzskymi združeniami APNM sú k dispozícii tu: http://euromil.org/contact-with-new-french-professional-military-associations

Jedným APNM, ktoré bolo na základe novej francúzskej legislatívy založené, je ADEFDROMIL-GEND. Na základe ročných skúseností a práce tohto združenia sa vedenie ADEFDROMIL-GEND rozhodlo pretransformovať svoje združenia do novej podoby. Vo februári 2017 vytvorili Asociáciu spoločných ozbrojených síl (Association des Forces Armées Réunies – AFAR). Toto nové meno a logo vnímajú, ako neutrálnejšie, vhodnejšie a reprezentatívnejšie pre ich spoločný charakter.

Prezident Jacob sa stretol s prezidentom AFAR Paul Morra, aby sa podelili o svoje skúsenosti a prediskutovali možné spôsoby spolupráce medzi EUROMIL a AFAR. „Je dôležité, aby také mladé združenia, ako francúzske APNM, dostali čas na vybudovanie svojich organizácií a hľadanie svojho miesta v rámci francúzskych ozbrojených síl,“ povedal Emmanuel Jacob. “Preto na nich nemusíme tlačiť, aby sa okamžite stali členom EUROMIL, ale v tejto začiatočnej fáze im môžeme im ponúknuť pomoc prostredníctvom kontaktov a výmeny skúseností,” dodal.

EUROMIL sa teší na úzku spoluprácu s francúzskymi združeniami, ktorá bude osožná pre francúzskych  vojakov a celú európsku vojenskú komunitu.

Zdroj: EUROMILnews, preklad: Ondrej Urban, člen pracovnej komisie pre MS  ZVSR

Pridaj komentár