Závery zo 115. rokovania Prezídia EUROMIL-u

V dňoch 21. – 22.apríla 2017 sa v Berlíne uskutočnilo 115. rokovanie prezídia EUROMIL-u, na ktorom sa za ZVSR zúčastnil druhý viceprezident ZVSR plk.v.v. Ing. Ján Paulech a  člen prezídia ZVSR mjr.  JUDr. Štefan Andráš. Dôležitosť predmetného rokovania zvýraznila prítomnosť Ministerky obrany Nemecka  Ursuly von der Leyen, ktorá vo svojom vystúpení  na začiatku rokovania poukázala na skutočnosť, že EUROMIL už 45 rokov prezentuje formu udržiavania dialógu medzi politikmi a vojakmi, ktorí prispievali k udržovaniu mieru  po 2.svetovej vojne. Aj v tomto období, keď sa po ekonomickej kríze svet stáva menej bezpečným z dôvodu nárastu vonkajších hrozieb (Rusko, legálni a ilegálni imigranti, ISIL, kybernetická hrozba…), musí byť EÚ pripravená čeliť novým výzvam. K vnútorným hrozbám EÚ sa radí značný rozsah typov vojenskej techniky daného druhu, nízka dôvera voči EÚ, absencia spoločného obranného systému a použiteľného lekárskeho zabezpečenia, nízke kapacity na strategickú prepravu, nízke zdieľanie nákladov na investície do vývoja, neochota mladých ľudí k vstupu do ozbrojených síl. To si , mimo iného, vyžaduje udržiavať konštruktívny dialóg medzi politikmi a vojakmi, zabezpečenie sociálnych štandardov pre vojakov všetkých krajín EÚ, ktorí sa podieľajú na zaisťovaní bezpečnosti a obrany EÚ aj za jej hranicami. Ministerka Ursuly von der Leyen pripomenula, že Nemecko sa podieľa vojakmi na 16 misiách a poukázala na nutnosť využívania všetkých nástrojov ( ekonomických, diplomatických, vojenských ) v civilno-vojenských vzťahoch pri riešení výziev. EÚ urobila prvý krok – vytvorila základ veliteľstva, ktoré je zamerané na riešenie problematiky v Afrike (Somálsko). Druhým krokom bolo vytvorenie permanentnej obrannej spolupráce na strategickej úrovni medzi krajinami EÚ (PESCO) a naďalej sa vyžaduje prehlbovanie a zefektívnenie vzájomnej bilaterálnej,  resp. multilaterálnej spolupráce medzi krajinami EÚ.

ZP4211271

Ďalšia časť rokovania bola zameraná na mechanizmus riešenia sťažností v misiách pod riadením EÚ.

V panelovej diskusii vystúpil Hans – Peter Bartels, parlamentný komisár pre nemecké ozbrojené sily, ktorý spomenul evidenciu 4100 sťažností v roku 2016, väčšina z nich sa týkala vzťahov veliteľov s podriadenými, a menej vzťahov medzi jednotkami z rôznych štátov pri spoločnej misii v zahraničí z dôvodu rozdielnej legislatívy daných štátov,  spôsobu správania sa vojakov voči civilnému obyvateľstvu v mieste misie. Pripomenul aj potrebu vytvárania mnohonárodného parlamentného dohľadu pri vyslaní mnohonárodnej jednotky na zahraničnú misiu. Predstaviteľka Európskeho ombutsmana Maria Ziebinská poukázala, že zo sťažností , ktoré eviduje EÚ, sa len nepatrné množstvo týka vojenských záležitostí (FRONTEX).

Pracovné workshopy po skupinách riešili problematiku vonkajšej a vnútornej bezpečnosti s dôrazom na nástroje, ich úlohy a vzájomnú spoluprácu (ozbrojené sily a polícia), krátkodobé kontrakty v ozbrojených silách a lekársku podporu v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike, pričom najväčší problém spočíva v častej rotácii ľudí.

Ďalšia časť rokovania bola zameraná na vnútorné správy, z ktorých vyplýva, že rozpočet EUROMIL-u, aj vzhľadom na skutočnosť, že došlo k zníženiu počtov v ozbrojených silách hlavných prispievateľov (Nemecko) klesá, čo si v dohľadnej budúcnosti bude vyžadovať prijatie spoločného riešenia.

Za pozorovateľa EUROMIL-u bola prijatá macedónska  nezávislá odborová organizácia (NSO), ktorá sa skladá z vojakov, dôstojníkov a civilných pracovníkov veliteľstiev a ministerstva obrany Macedónska. Ako hosť vystúpil aj predstaviteľ ukrajinskej organizácie ATO, ktorá sa snaží združiť členov protiteroristických skupín  a bojovníkov proti okupácii časti Ukrajiny, zložená prevažne z členov prieskumných jednotiek a špeciálnych síl Ukrajiny.

V nadchádzajúcom období sú plánované nasledujúce rokovania:

116. rokovanie Prezídia EUROMIL-u 20. októbra 2017 Riga

117 rokovanie Prezídia EUROMIL-u 19. – 20. apríla 2018 Brusel

118. rokovanie Prezídia EUROMIL-u 12. – 13. októbra 2018 Budapešť

Rokovania V4 :

Konferencia k penzijnému systému krajín V4  19.septembra 2017 Budapešť

Rokovanie krajín V4 pod Poľským predsedníctvom 3. – 6. októbra 2017 Varšava

 Ján Paulech, 2. viceprezident ZVSR

 

Pridaj komentár